Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bedre kommunikation giver bedre bundlinje

I Bedre Bundlinje 3.0 tilbydes virksomheder i bygge- og anlægsbranchen gratis dagsforløb, der via simple metoder hjælper med at sætte fokus på forhindringer og mulige forbedringer. Projektet har givet gode resultater og ny viden om de udførendes største udfordringer.

Konsulenterne fra Bedre Bundlinje 3.0 har efterhånden afholdt godt 60 dagsforløb i en lang række af byggeriets virksomheder. Det har hjulpet ledere og medarbejdere med at identificere konkrete udfordringer og frem for alt med at finde vej til forbedringer. De mange forløb har givet en stor mængde data, der dokumenterer resultaterne.

Øget indtjening og bedre arbejdsmiljø
Mange af virksomhederne oplever økonomiske fordele efter at have været med i projektet. Men resultaterne viser sig også ved forbedringer af arbejdsmiljøet.

- Det gælder blandt andet rod og ryddelighed, hvor de fleste hurtigt kan sætte ind. Og på længere sigt påvirker metoden fra Bedre Bundlinje 3.0 også kulturen omkring kommunikation og aftaler, og det har en effekt i forhold til sikkerheden. Og ser man længere ud i horisonten, påvirker det også trivslen og det psykiske arbejdsmiljø, fortæller Almut Kaiser, Bedre Bundlinjes projektleder i Dansk Byggeri.

Fokus på udfordringer og forbedringer
I alle de deltagende virksomheder har medarbejderne identificeret en række udfordringer, der spænder ben for dem i dagligdagen. Og den væsentligste handler om mangelfuld kommunikation.

- Vi kan se, at den allerstørste forhindring, for at medarbejdere og ledelse kan løse deres arbejde til fulde, er uudnyttet viden. Det kan fx dreje sig om, at man ikke får videregivet vigtig viden til nye folk på byggepladsen, eller at man ikke er gode nok til at få koordineret, hvem der ved hvad, og hvem der gør hvad, siger Rasmus Skovgaard, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

En anden væsentlig udfordring er mangel på lagerplads.

- Mange af virksomhederne har simpelthen ikke pladsen til at opbevare byggematerialer, og det kan besværliggøre arbejdet og resultere i lange transportveje og dermed spildtid, fortæller Rasmus Skovgaard.

Når det kommer til mulige forbedringer, er det særligt arbejdet med at øge og forbedre informationen, som størstedelen har identificeret som et indsatsområde. En lidt mindre andel peger på at finde løsninger, der forbedrer pladsmulighederne, og en tilsvarende andel vil arbejde med at forbedre det forudgående arbejde.

Opfølgning sikrer fremdrift
Efter en virksomhed har været igennem et dagsforløb, er det nødvendigt at arbejde videre med metoden for at fortsætte udviklingen og arbejdet med forbedringerne. Derfor kommer Bedre Bundlinje-konsulenterne igen på besøg til et opfølgningsmøde for at sikre, der er styr på, hvem der gør hvad, og hvad der skal sættes i gang.

- Vi ved, det er svært at indføre nye rutiner i en travl hverdag, hvor der er fokus på kunder og projekter. Men vi kan konstatere, at opfølgningsmøderne er med til at fastholde de involverede i den positive udvikling, slutter Almut Kaiser.

Fakta om Bedre Bundlinje 3.0

Bedre Bundlinje er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F. Formålet er at hjælpe medlemsvirksomhederne med at skabe bedre samarbejde, øget produktivitet og bedre bundlinje.

Projektet har kørt i nogle år og er nu i sin tredje og afsluttende fase frem til medio 2018.

Læs mere om projektet og om muligheden for et gratis* dagsforløb her

* Dagsforløb er gratis for medlemmer af Dansk Byggeri.