Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Bedre Bundlinje

3F og Dansk Byggeri har gennem de seneste år i fællesskab gennemført projektet Bedre Bundlinje. Projektets mål var at give ledelse og medarbejdere værktøjer, motivation og viden til i fællesskab at løfte virksomhedernes produktivitet.

Vejen til en bedre bundlinje går via trimmede forretningsgange og højere kompetenceniveauer hos såvel medarbejdere som ledelse.

For at hjælpe virksomhederne i mål arbejdede Bedre Bundlinje med at udvikle ledelsens og medarbejdernes evner til at skabe effektive arbejdsgange og motivation til at indgå i et samarbejde.

Samarbejde internt i virksomheden og medarbejdernes motivation er forudsætningen for at opnå resultater. Og samarbejdet styrkes ved fx at skabe fælles indsigt i akkordsystemet, fælles uddannelse i anvendelse af opmålingsprincipper og ved at styrke kommunikationen på tværs af faglighed og niveauer i organisationen.

Bedre Bundlinje 1.0 og 2.0
Projektets to første faser havde til formål at nedbringe den barriere, som de danske bygge- og anlægsvirksomheder måtte have for at komme i gang med udviklingen mod en bedre bundlinje.

Det blev gjort ved udvikling og afprøvning af pakkede udviklingsforløb, cases fra deltagende ambassadørvirksomheder, målinger og evaluering, samt netværk og formidling.

I Bedre Bundlinje 1.0 tog mere end 400 virksomheder imod Dansk Byggeri og 3F's tilbud om at få mere viden og gode råd til, hvordan man knækker krisen, øger produktiviteten og får en bedre bundlinje.

I Bedre Bundlinje 2.0 deltog 18 virksomheder i et længerevarende. Overskriften for virksomhedernes udviklingsforløb var medarbejderinvolvering og øget medarbejderansvar.

Virksomhederne arbejdede med de tre temaer:

  • LEAN i virksomheden/ optimering af flow
  • Tillid, samarbejde og arbejdsmiljø
  • Service og kundefokus

Læs evalueringsrapport fra Bedre Bundlinje 2.0 

Bedre Bundlinje 3.0
Der er blevet målt og evalueret på effekter af udviklingsforløbene, og det er erfaringer og viden fra de to foregående Bedre Bundlinje-forløb, som dannede grundlag for aktiviteterne i Bedre Bundlinje 3.0.

Samlet set var målet med Bedre Bundlinje 3.0, at alle parter samarbejdede med det formål at skabe en øget produktivitet og dermed sikre en bedre bundlinje i virksomheden.

I løbet af projektets tredje fase har Bedre Bundlinje-konsulenterne fra Dansk Byggeri og 3F gennemført mere end 100 dagsforløb for branchens virksomheder.

Evalueringsrapporten fra Bedre Bundlinje 3.0 kan læses her